Amateo Conference 8-10 May on Culture, Health and Wellbeing in Stockholm

English version

Preliminary Conference Program

More info on Amateo

Accomodation is not included. Links to book accomodation here or here or here (Different alternatives)

Please do not register later than 4 May for attending conference, here (It is possible to register 5-7 May if you want to take part during day time)

Amateos 7e konferens om kultur och kulturutövning hålls i Stockholm 8-10 maj 2014 på temat Kultur, hälsa och socialt välbefinnande. Värd för arrangemanget är Amatörkulturens samrådsgrupp (ax).

Konferensen börjar torsdag 8/5 kl 13 och slutar lördag 10/5 kl 12. Registreringen öppnar torsdag 8/5 kl 12. Preliminärt konferensprogram hittar du här.

Anmälan till konferens görs i formulär här.

Pris: 2000 SEK (230 euro) - Kan finansieras här.

Pris för studerande samt ax och Amateos medlemmar: 650 SEK (70 euro) - Kan finansieras här. Pris inkluderar måltider.

Pris endast torsdag 150 SEK (ej middag inkl), fredag 250 SEK (ej middag inkl), lördag 150 SEK (ej middag inkl) studerande/ax/Amateomedlemmar

Plats: TCO-huset, Linnégatan 14

Sista anmälningsdag: 4/5 (Om du önskar vara med på dagtid eller del av dag så kan vi även ta emot anmälningar 5-7/5)

Konferensen hålls med ett europeiskt förtecken och är forum för mötet mellan kulturutövare, kulturorganisationer och kulturforskare från Amateos medlemsländer.

I keynoteföreläsningar presenteras forskningsområden, som kultur i relation till lycka (happiness), kultur i relation till äldres livssituation (elderly people) och kultur i relation till social inkludering (social inclusion). Under konferensen presenteras samtida forskning om kultur, hälsa och välbefinnande i ett nationellt, nordiskt och europeiskt perspektiv.

Amateos 7e europeiska konferens har tema Culture, Health and Wellbeing och lyfter specifikt fram området i förhållande till lycka, välbefinnande och hälsa bland äldre personer samt i förhållande till social inkludering. Konferensen är en mötesplats för utövare,organisationer och forskare inom amatörkulturområdet.

Key-note speaker är Dr Jeroen Lutters från Windesheim University, Nederländerna, som talar på temat ”Culture, Health, and Wellbeing in relation to Life Long Learning, Happiness, Elderly People and Inclusion” och Consultant Pablo Diego Rosell från EU Gallups Madridkontor som talar på temat ”The Gallup Well-being Index and where Culture and the Role of the Amateur Arts fit in to the Picture”. Key-note speaker är också Hamish Fyfe, Professor of the Arts and Society från University of South Wales, Faculty of Creative Industries. Föreläsare är också Töres Theorell, professor emeritus vid Stressforskningsinstitutet Stockholms universitet samt utredare Erik Peurell från Myndigheten för kulturanalys.


Amateo är ett nätverk för amatörkulturorganisationer i Europa. Konferenser på amatörkulturområdet hålls årligen sedan år 2008. Årets konferens arrangeras av Amatörkulturens samrådsgrupp (ax) med stöd av Kulturens Bildningsverksamhet och Statens kulturråd.

Konferensdeltagarnas reflektioner och erfarenheter av utövning och forskning kring konferenstemat tas tillvara i smågruppsdiskussioner i anslutning till föreläsningar och presentationer.

Mer info om Amateo hittar du här http://www.amateo.info/

Konferensen hålls i samband med Amateos årliga medlemsmöte: General Assembly, som avhandlar amatörkultur i relation till europeisk politik, forskning och nätverksbyggande.

Amateo har utsett Anna-Karin Waldemarson till projektledare för konferensen.

Logi- och resebidrag utgår på max 1000 kr för 1 deltagare/medlemsorganisation i ax. ax ersätter originalkvitton som inkommit senast 2014-05-13 till ax. Blankett (som kommer att läggas upp här) ska vara ifylld och lämnad senast samma datum. Logi- och resebidrag på max 1000 kr/medlemsorganisation kan sökas av medlemsorganisation i ax för ytterligare 1 deltagare. Besked om medlemsorganisationen i ax erhåller logi- och resesubvention för fler än 1 deltagare kan erhållas från ax tidigast i maj, och eventuellt först efter konferensen.

 

Logga in


Symbol
Start